Hvis du har noget som skal på hjemmesiden, aktiviteter, billeder, ting som skal i kalenderen eller ????
 
Billeder laves om til webformat inden de sendes på mail.
 
Skriv til
 
Jesper Moltke Sørensen på moltkedrengen@gmail.com 
 
Lisbeth Hansen Tygesen på ecrsekretaer@gmail.com